Metabolik Cerrahi

Metabolic surgery is a variety of surgical procedures performed to control metabolic disorders such as DM and obesity

Metabolik cerrahi, gastrik bypass, bilio-pankreatik diversiyon, duodenojejunal bypass ve ileal interpozisyon gibi bir dizi ameliyatlardan oluşan gastrointestinal operasyon olup, diyabet mellitus (DM), özellikle de tip 2 DM (diyabet cerrahisi olarak da adlandırılır) ve metabolik bozuklukları (obezite dahil) tedavi etmek amacıyla yapılır.

Kozmetik endişeler hariç, genellikle kontrolsüz DM ve morbid obezitesi olan hastalarda yapılan metabolik cerrahi ameliyatı, bariatrik cerrahinin diğer ameliyatlarından farklıdır.

Güncel blog yazıları

Ücretsiz Medikal Değerlendirme

error: Content is protected !!