Index

Mikroenjeksiyon, yumurtaya nüfuz edemeyen ve döllenmenin tekrarlanan başarısızlığına neden olan hareketli sperm sayısının yetersiz olması nedeniyle in vitro fertilizasyona (IVF) uygun olan hastalar için uygulanan embriyo transfer tekniğinin bir seçeneğidir. Bu prosedürle, sperm döllenmeyi kolaylaştırmak için bir yumurtaya enjekte edilir.

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ICSI), tek bir spermin yumurta içine mikroenjeksiyonu ile karakterize bir mikroenjeksiyon yöntemidir.

İntrasitoplazmik morfolojik olarak seçilmiş sperm enjeksiyonu (IMSI), yüksek büyütmeli dijital görüntüleme mikroskobu altında seçilen spermin yumurta içine mikroenjeksiyonu ile karakterize bir başka mikroenjeksiyon yöntemidir. Bu yöntem, özellikle erkek faktörlerinden kaynaklanan infertilite tedavisinde embriyo gelişiminin iyileşmesi nedeniyle ICSI prosedüründen daha iyidir.

ÜCRETSİZ TIBBİ DEĞERLENDİRME

Working Hours