Jinekomasti Meditravelist
jinekomasti

Jinekomasti Cerrahisi, aynı zamanda küçültme mamoplastisi olarak da adlandırılan cerrahi bir işlemdir. Hormonal değişiklikler, kalıtım, obezite veya bazı ilaçların kullanımından kaynaklanan erkeklerde aşırı gelişmiş veya büyümüş göğsü azaltmak için uygulanır. Jinekomasti Cerrahisi ile, memedeki aşırı yağ, salgı bezi dokusu ve cilt çıkarılır ve göğüsler yeniden şekillendirilir.

Jinekomasti Nedir?

İnsan sağlığının korunması ve vücuttaki çeşitli işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla vücutta pek çok farklı biyokimyasal ve fizyolojik olay gerçekleşir. Hem kadın hem erkek sağlığının korunabilmesi için temel şart, vücuttaki bazı hormon seviyeleri arasındaki dengeyi sağlamaktır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak hormon dengesinde aksamalar ya da bozulmalar olması halinde jinekomasti gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalınması riski vardır.

 

Pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişebilen jinekomasti erkek meme dokusunda kadın tipi büyüme oluşmasıyla karakterize bir durum olarak tanımlanabilir. Sağlıklı kişilerde hem erkek hem kadın tipi meme dokusu bulunmakla birlikte bazı erkeklerde kadınların meme dokusunda yer alan, süt salgısını üretip taşıma görevi üstlenen hücre ve dokular erkek meme dokusundan daha gelişmiş olabilir.

 

Bazı erkeklerde farklı sağlık problemleri dolayıcıyla kadın tipi meme dokusu gelişebilir. Erkek memesinde glandüler komponentin proliferasyonuna bağlı olarak bir ya da iki memede büyüme yani jinekomasti sorunu görülebilir. Kilo alma dolayısıyla göğüs duvarındaki yağ dokusu artışı  sonucu oluşan meme büyümesi, meme dokusundaki çeşitli salgı bezlerinin gelişme sonucu ortaya çıkan hacim artışından farklıdır. Meme dokusundaki yağ dokusu artışı sonucu oluşan meme büyümesi kilo verilince düzelmekle birlikte jinekomasti durumunda tıbbi tedavi ihtiyacı doğar.

Jinekomasti Kimler İçin Uygundur?

Jinekomasti;

 

  • Meme büyümesi nedeniyle sosyal yaşantısı olumsuz yönde etkilenen
  • Görünümü nedeniyle öz güven kaybı ve utanç duygusu yaşayan kişilere uygulanabilir.

 

Jinekomasti yenidoğan, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde görülebilir. Ergenlik dönemindeki jinekomasti vakalarının geçici olması mümkündür. Bu nedenle, ergenlik dönemindeki hastalara cerrahi prosedür uygulanmadan öne bir süre takip edilmesi önerilir. Sorunun 2 yıl içinde kendiliğinden düzelmemesi durumunda cerrahi prosedür gündeme gelebilir.

Jinekomasti Ameliyatı Yaş Sınırlaması

Jinekomasti ameliyatı 18 yaşın üzerindeki kişilere uygulanabilir ve ameliyat için bir üst yaş sınırlaması yoktur. Ancak, bu durum jinekomasti sorunu yaşayan ve 18 yaşın üzerinde olan herkese jinekomasti ameliyatı uygulanabileceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Ameliyat kararı her hasta özelinde yapılan değerlendirmeden sonra verilir.

 

Ergenlik döneminde jinekomasti sorunu yaşayan hastalarda, jinekomastinin seyrini ve tedaviye verdiği yanıtı değerlendirmek için Nydick sınıflandırması kullanılır. Jinekomastinin tipi belirlenirken temel kriter, areola altındaki glandüler doku diskinin büyüklüğüdür. 

 

Disk çapı 4 cm’den küçük vakalarda, hasta gözetim altında tutularak jinekomasti sorununun kendiliğinden düzelmesi beklenir. Disk çapı 4 ila 6 cm aralığındaysa medikal tedavi, 6 cm’den büyükse cerrahi prosedür gündeme gelebilir.

Jinekomasti Estetiği Çeşitleri Nelerdir?

Jinekomasti tedavisi kapsamında farklı prosedürler uygulanması mümkündür. Hangi tedavinin uygulanacağı hasta özelinde yapılan değerlendirmelerin ardından doktor tarafından belirlenir. Jinekomastinin hormonal bir bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı değerlendirilir. Bununla birlikte jinekomasti sorununun tedavisinde uygulanabilecek en etkili ve kesin yöntem jinekomasti ameliyatıdır.

 

Jinekomasti ameliyatı kullanılacak tekniğe göre lokal ya da genel anestezi uygulanması tercih edilebilir. Tedavinin hangi yöntemle yapılacağı belirlenirken, hastanın meme dokusundaki büyüme miktarının ve deri fazlalığının değerlendirilmesi gerekir. 

 

Sert meme dokusunun fazla olduğu glandüler tip jinekomasti vakaları jinekomasti ameliyatı ile tedavi edilir. Karışık tip jinekomasti vakalarında liposuction yöntemini ile jinekomasti ameliyatı kombine edilebilir. Yağ dokusunun fazla olduğu jinekomasti vakalarında ise liposuction tedavisinden faydalanılır.

Operasyon Süreci

Jinekomasti ameliyatı kararı verilmeden önce hastaya fiziki muayene uygulanır. Yeni oluşan vakalarda ya da meme ağrısı veya hassasiyetin jinekomastiye eşlik etmesi durumunda fiziki muayeneye ek olarak böbrek, karaciğer ve tiroid fonksiyon testleriyle hormon seviyesini tespit etmeye yönelik kan testlerine başvurulabilir. Ayrıca Mamografi ya da ultrasonografik incelemeden faydalanılabilir.

 

Jinekomasti ameliyatının amacı fazla büyüyen meme dokusunu almak ve göğse normal bir görünüm kazandırmaktır. Yapılan muayene ve tetkiklerden sonra jinekomastinin durumuyla evresine göre uygulanacak teknik belirlenir.

 

Jinekomasti vakalarının düzeltilmesi cerrahi olarak ya da liposuction prosedürüyle yapılır. Hafif ve orta dereceli vakalarda genellikle liposuction kullanılır. Bu kapsamda, yaklaşık yarım cm’lik kesiler yapıldıktan sonra kanül ya da benzeri cihazlarla yağ alınır. Meme başının altındaki disk çapı belirli bir ölçümün üzerindeyse ya da ileri derece sarkma varsa cerrahi prosedür gerekliliği gündeme gelebilir. Bu durumda, memenin altında 1.5 cm civarında kesi yapılarak meme dokusu alınır. Meme dokusunun çok büyük olduğu vakalarda meme başı çevresinden deri çıkarılarak tüm meme dokusunun alınması gerekebilir.

 

Meme içindeki yağ dokusu fazla olduğunda liposuction genellikle yeterli olur. Meme dokusu yağ dokusuna göre ön planda olduğunda ise liposuction tek başına yeterli olmaz. Bu tür vakalarda liposuction yöntemine ek olarak meme başından yarım daire şeklinde bir kesi yapılır ve meme dokusu çıkarılır. 

 

Deri fazlalığının ve meme boyutunun çok fazla olduğu durumlarda, meme küçültme estetiği ameliyatında olduğu gibi ters T ya da lolipop kesi teknikleri kullanılarak ameliyat yapılabilir. 

İyileşme Süreci

Jinekomasti ameliyatı sonrası erken dönemde uygulama bölgesinde hassasiyet, ağrı, ödem ve morluk oluşması olağan bir durum olarak kabul edilir. Bu tür yan etkilerin nedeni cerrahi prosedürdür. İyileşme süreciyle birlikte bu tür yan etkiler de ortadan kalkar. 

 

Jinekomasti ameliyatını takip eden ilk 3 gün boyunca hastaların duş almaması ve en az 1 hafta süresince sırt üstü yatması önerilir. Ayrıca, doktorun belirttiği süre boyunca düzenli olarak jinekomasti korsesi kullanılmalıdır. Yine hastalar jinekomasti ameliyatını takip eden 3 hafta boyunca ağır kaldırmaktan kaçınmalıdır. İlk 6 haftalık süre boyunca ağır sporlardan ve göğüs bölgesine darbe alınması riskini doğurabilecek aktivitelerden uzak durulmalıdır. Ödem oluşması riskini azaltmak için doktorun belirttiği süre boyunca hamam, sauna ve solaryum gibi ortamlarda bulunulmamalıdır.

Riskler Nelerdir?

Tüm cerrahi prosedürlerde olduğu gibi jinekomasti ameliyatında da birtakım riskler gelişebilir. Bu riskler arasında; anesteziye bağlı riskler, kan pıhtısı oluşması, göğüs kontüründe ve şeklinde bozukluk oluşması, kanama, meme asimetrisi gelişmesi, meme başında geçici ya da kalıcı his değişiklikleri yaşanması, derin ven trombozu, yağ nekrozu, seruma, kardiyak ve pulmoner komplikasyonları, kalıcı ağrı, enfeksiyon, kötü yara iyileşmesi, sinirler, kan damarları, kaslar ve akciğerler gibi daha derin yapılarda geçici ya da kalıcı hasar oluşması sayılabilir.

Jinekomasti Ameliyatı Riskli midir?

Jinekomasti ameliyatı alanında uzman ve deneyimli doktorlar tarafından, doğru teknikler kullanılarak ve steril ameliyathane ortamında yapıldığı sürece güvenli bir cerrahi prosedürdür. Bununla birlikte tüm cerrahi prosedürlerde olduğu gibi jinekomasti ameliyatında da bazı riskler oluşması mümkündür. Doktorun uzmanlığı, ameliyatın hasta özelinde planlanması ve ameliyat sonrası doktorun önerilerine eksiksiz bir şekilde uyulması olası risklerin minimize edilmesini sağlayabilir.

Jinekomasti Neden Olur?

Jinekomasti genellikle hormonal dengesizliğe bağlı olarak gelişebilir. Hormonal dengesizliklere ek olarak kullanılan çeşitli ilaçlar, aşırı alkol tüketimi, genetik etkenler, bitkisel ürünlerin kullanımı ve bazı diğer faktörler nedeniyle jinekomasti sorunu yaşanabilir.

Jinekomasti Fiyatları

Jinekomasti fiyatları; meme dokusunun büyüklüğü, jinekomasti tipi, uygulanacak anestezi türü, teknik, cerrahın uzmanlığı ve kliniğin fiyat politikası gibi etkenlere bağlı olarak belirlenir.

TEDAVİ VE İYİLEŞTİRME SÜRECİ

UYARI Tedavi süresi ve tedavi sonrası iyileşme süresi hastalardan hastalara farklılık gösterebilir. Yukarıdaki bilgiler yurt dışından gelen hastalar için hazırlanan tahmini değerleri içermektedir.

Ameliyat süresi
  • 1-2 saat
  • 1 gün
  • 1 gün (Ameliyattan önce)
  • 2-5 gün (Ameliyattan sonra)
  • 4-7 gün
  • 2-4 gün
  • 6-12 ay

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi: 09:00 – 18:00

Salı: 09:00 – 18:00

Çarşamba: 09:00 – 18:00

Perşembe: 09:00 – 18:00

Cuma: 09:00 – 18:00

Cumartesi: 09:00 – 18:00

Pazar: Kapalı

Müşteri Yorumlarımız

Nasrena Nurul
Nasrena Nurul
2023-12-22
A Heartfelt Gratitude to Meditravelist: Seamless Excellence in Every Step Hello, I’m from the UK, London specifically. I am compelled to express my deepest appreciation for the exceptional support and unparalleled service provided by Meditravelist Medical/Health Assistance Company throughout my surgical journey. From the moment I contemplated the surgery to my safe return to the UK, their commitment to my well-being was unwavering. Yasmina, with her expertise, guided me with a thorough and specialized answer during the online consultation, making my decision-making process incredibly informed. Emrah, the main coordinator, orchestrated every detail seamlessly—from accommodation arrangements to hospital visits. His genuine care extended beyond professional duties, ensuring my comfort and well-being at every turn. During my stay, Emrah went above and beyond by personally checking in on me daily, assisting me with post-surgery walks, and providing essential items without expecting anything in return. His dedication reflects the true essence of Meditravelist’s commitment to patient care. A special mention goes to Ilhan, an incredibly smart dentist, whose assistance in transportation to and from the hospital, as well as post-op check-ups, added an extra layer of reassurance. Meditravelist is not just a medical assistance company; it’s a beacon of excellence in patient care. My gratitude knows no bounds, and I wholeheartedly recommend their services to anyone seeking a seamless, supportive, and expertly curated medical experience. Thank you, Meditravelist, for turning a significant chapter in my life into a journey marked by professionalism, compassion, and genuine care.
DansstudioWB Lelystad
DansstudioWB Lelystad
2023-09-21
Hele goede begeleiding !! Op naar mn 2de operatie eind november
reenie xoxo
reenie xoxo
2023-06-19
Taken care of very well throughout, from airport to being greeted and helped by wonderful team throughout,any concerns wer answered at anytime, Very happy with procedure results,strongly recommend
santos vega
santos vega
2023-06-02
Im soo glad i came to see Dr.Eren Pera!! Im glad with his work an Im looking forward for my 2 appointment! I would definitely recommend him to anyone who is looking to get work done !!
Talimano T
Talimano T
2023-05-06
Saya membawa saudaraku untuk operasi sedok lemak dan tanam rambut di clinic ini. Sangat puas dengan pelayanannya. Komunikasi sangat baik, mereka sangat lancar bahasa inggris, sangat membantu dan fast respon juga. Dengan offer yg di bawah rata-rata pasar Turkey, tetapi kualitas dokter bintang lima.
Yassmina Kamr ezzaman
Yassmina Kamr ezzaman
2023-04-05
un service si charmant, des gens accueillants, une bonne ambiance et des médecins expérimentés Tu dis confiance, je dis meditravelist✋
Kayla Warner
Kayla Warner
2023-02-06
This was the best medical experience I have had in a very long time. Yasemin was my hands-on coordinator that guided me through my entire experience and ongoing communication with meditravelist. She was also available for any questions or concerns I had before I traveled to Turkey. She even greeted me once I arrived (11/25/22) to my own nice apartment (which they provided for me) and continued to guide me through the rest of the time I was there. She sent me my personalized handbook of who my doctor was and my doctor’s detailed medical background and experience in the field of cosmetic surgery which was extensive. I received a rhinoplasty and 360 liposuction done by Op. Dr. Feryal Yildiz Deger. I am completely happy about my surgery results. She gave me the surgery results that are exactly what I asked of and expected. The liposuction led to me having more of an hourglass figure. The entire hospital staff were kind, professional and very patient. I traveled to Turkey alone from the U.S so I was very grateful for this. I was also grateful that the hospital itself was very clean and modern. I received medical attention that most ppl in the U.S would think pertained to millionaire affordability. The hospital staff catered to my every need and came to me promptly after pressing my hospital room call button. I would definitely recommend meditravelist to those who are looking into getting cosmetic surgery.
Aslan Svärd
Aslan Svärd
2022-10-14
Sincerely thanks for a great service, friendly and professional support through all phases during our time in Istanbul. Yasemin, you are the best. I will add later with more info and pictures. As promised. More pictures from our amazing adventure with Yasemin and her team. Here you se my wife the day of surgery, 5 days later and 8 days later at her last check up at the surgeon Dr. Mehmet. Then it was my turn. Extensive dental treatment. Good to mention is that I suffer from extreme dental fear. But Best dental İstanbul took it out of me. 2,5 hours later in a very fancy environment I woke up with 9 new implants. Well done.