Klitoris Estetiği Meditravelist
Klitoris Estetiği

Klitoral hoodektomi olarak da bilinen Klitoris Cerrahisi, kilitoral baş kısmın fazla kıvrımlarını veya klitorisi örten sünnet derisini (prepisyumu) azaltmak için yapılan klitoral rekonstrüktif cerrahi prosedürdür. Bazen, klitoral başlık, penis gibi çok büyük ya da uzun olabilir ya da genetik, travma ve doğum gibi nedenlerden dolayı ilişki sırasında geri çekilmeyebilir. Bu prosedür en sık labiaplasti ile birlikte yapılır.

Klitoris Estetiği Nedir?

Vücut sağlığını koruma ve sürdürme, sağlık problemlerini iyileştirme ve önlemeye ek olarak vücudun anatomik ve kozmetik açıdan da geliştirilmesi ve gerekli hallerde düzenlenmesi gerekliliği doğabilir. İnsan fizyolojisinin en önemli parçalarından biri cinsel sağlıktır. İyi ve tatmin edici bir cinsel hayat için olası sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması gerekir.

 

Klitoris kadınlarda cinselliğin vazgeçilmez öğelerinden biridir. Klitoris bölgesine anatomik ve kozmetik yönden müdahalede bulunulması durumunda kişinin yaşam kalitesinin artırılması mümkündür. Bununla birlikte yüz gibi dış genital organlar da birbirinden farklı olup bu farklılık bir yanlışlık değil, sadece her operasyonun kişi özelinde planlanması gerekliliğini doğuran bir durum olarak kabul edilmelidir.

 

Üreme sisteminin önemli parçalarından biri olan klitoris, vücudun en yoğun sinir uyarım noktaları arasında yer alır. Klitorisin uç kısmında çok sayıda duyusal sinir ucu bulunur. Üreme sisteminin dış bölümünü oluşturan vulva ve vajina girişinin hemen yukarısında yer alan ters V şeklinde bir yapısı vardır. Klitoris aynı zamanda idrar yolunun son kısmı olan üretrayla yakın komşudur. Vulva ve cilde ait doku katlantıları klitorisin üzerini örtmekte olup klitoral başlık (clitoral hood) olarak adlandırılır. Cinsel birleşme sırasında cinsel hazzın en yoğun şekilde algılandığı klitoris, kadın cinsel doyumu ve orgazm uyarısı açısından son derece önemli fonksiyonlara sahip anatomik bir bölgedir.

 

Anne karnında ve çocukluk döneminde büyüme-gelişme sürecinde üreme sistemi değişimler geçirebilir. Her vücut kendine özgü anatomik özellik gösterdiği gibi üreme sistemi dokuları ve klitoris görünümü de kişiye özgüdür. Kişinin yaşam kalitesi iyi olduğu sürece dış genital görünüm de güzel olarak kabul edilir. Ancak bazı durumlarda klitoris dokusu vulva, vajina dudakları ve cilt dokuları gibi çevre anatomik yapıların da etkisiyle gerek estetik gerek fonksiyonel açıdan kişinin memnuniyetsizliğine neden olabilir.

 

Farklı faktörlere bağlı olarak klitorisin boyutu anormal derecede artabilir ya da üreme organlarının yapısında bozukluk gelişebilir. Bu tür durumlarda üreme sisteminin fonksiyonel özellikleri aksayabilir, ayrıca estetik açıdan olumsuzluklar meydana gelebilir. Klitoris estetiği kapsamında klitoris ve çevresindeki dokular anatomik olarak uygun şekilde düzenlenir, üreme fonksiyonu ve cinsel fonksiyon korunur ya da düzeltilir. Kişi özelinde ihtiyaç duyulan girişimsel prosedürlerin uygulanmasıyla kozmetik açıdan tatmin edici sonuçlara ulaşılabilir.

Klitoris Ameliyatı Sonrası İz Kalır mı?

Genellikle klitoris estetiği ameliyatı sonrası çok az iz kalır ya da hiç iz kalmaz. Bununla birlikte klitoris ameliyatı sonrası iz kalıp kalmayacağı ameliyatın türüne ve doktorun deneyimine bağlı olarak değişebilir.

 

Hudoplasti prosedür kapsamında klitorisin üzerindeki fazla cilt dokusu çıkarılır. Bu işlem iz kalma riski düşük bir bölgede gerçekleştirildiği ve estetik dikişler kullanıldığı için hudoplastiden sonra çok az iz kalır ya da hiç iz kalmaz.

 

Klitoris büyütme ya da küçültme gibi daha komplike prosedürlerde iz kalma olasılığı daha yüksektir. Klitoris üzerinde bulunan deri zaten katlantılı bir görünüm sergilediği ve kesi mümkün olduğunca iz görülmeyecek şekilde yapıldığı için belirgin bir iz kalmaz.

Klitoris Estetiği İçin Kimler Uygun Adaydır? Klitoris Estetiği Hangi Durumlarda Yapılır?

Kadınlarda temel genital anatomi aynı olsa da, vulvanın dış görünümü açısından önemli farklılıklar olabilir. Genetik etkenler, yaşlanma, kilo, hormonlar ve doğum gibi nedenlerle oluşan farklılıklar durumunda klitoris estetiğine başvurulabilir. Klitoris estetiği uygulanmasını gerektiren durumlar şu şekilde sıralanabilir:

 

  • Klitoris üzerindeki fazla doku nedeniyle klitorisi uyarmanın zor olduğu hastaların cinsel uyarılmasını ve tatmini artırmak
  • Klitoris üzerindeki sarkık, fazla kalın ve koyu renkli cildin neden olduğu görünümü daha estetik bir hale getirmek
  • Labium minora küçültme yapılan hastalarda daha orantılı ve estetik bir görünüm sağlamak
  • Kalın ve kat kat dokular nedeniyle tekrarlayan mantar ve bakteri kaynaklı enfeksiyonları azaltmak

Klitoris Estetiği Neden Yapılır?

Klitorisle ilişkili cinsel fonksiyonların etkinliğini artırmak ve estetik açıdan kişinin isteğine uygun bir genital bölge görünümü kazandırmak için klitoris estetiğine başvurulabilir. 

 

Klitoris cinsel haz merkezi olup dış uyaranlara karşı son derece hassastır. Ancak bu fonksiyonunu cinsel uyarıların oluşma düzeyine göre yerine getirebilir. Klitoral başlık fazla kalın olduğunda hassasiyetin ve rahatsızlık hissinin yanı sıra cinsel uyaranlar klitorisi yeterince uyaramaz, buna bağlı olarak cinsel haz yeterince hissedilmeyebilir. 

 

 

Klitoris estetiği kapsamında gerçekleştirilen prosedürler sayesinde bu şikayetleri gidermek mümkündür. Klitoral başlığın bir miktar küçültülmesi, klitorisin daha çok açığa çıkmasını ve cinsel uyarılma düzeyinin artmasını sağlar. Ayrıca klitoral başlığın büyüklüğünden kaynaklanan kaşıntı ve rahatsızlık hissi gibi şikayetler giderilebilir. 

Klitoris Estetiği Nasıl Yapılır?

Klitoris estetiği kapsamındaki cerrahi uygulamalar kişi özelinde ihtiyaca göre genital bölgenin diğer alanlarına yönelik olan cerrahi prosedürlerle birlikte gerçekleştirilebilir. Vulva ve vajinaya yönelik estetik uygulamalar olan labioplasti, vulvoplasti ve vajinoplasti gibi prosedürler sırasında klitoris estetiğine başvurulabilir. Ancak klitoris estetiğinin yalnızca klitoris ile ilgili sorunlar yaşayan kadınlara tek başına uygulanması da mümkündür. Klitoristeki problemleri gidermeye yönelik olarak klitoroplasti ya da klitoral başlık redüksiyonu, hudoplasti ve hudektomi gibi prosedürlere başvurulabilir.

 

Klitoroplasti özellikle anne karnındaki büyüme ve gelişme sürecinde sorun yaşayan çocuklarda genital bölgenin tam olarak olgunlaşmaması ya da uygun şekilde gelişmemesi durumunda klitorisi uygun anatomiye kavuşturmak ve klitorisin fonksiyonel özelliklerini korumak için uygulanır. Ayrıca yetişkinlerde klitoris anatomisinin restorasyonuna yönelik olarak klitoroplasti yapılabilir. Klitorisinde büyüme olan hastalarda uygun boyutunu geri kazandırmak ve anatomik olarak düzeltmek için klitoroplasti prosedüründen faydalanılabilir.

 

Klitoral başlığın küçültülmesi prosedürü klitorisin yüzeyini örten vulva ve cilt katlantılarını düzeltmek, klitorisi açığı çıkarmak için uygulanır. Büyük klitoral başlıktan kaynaklanan kaşıntı, rahatsızlık hissi ve tahriş etme gibi olumsuzluklar önlenebilir. Ayrıca cinsel uyaranlar klitorise daha kolay ulaşır. Ancak klitoral başlığın gereğinden fazla küçültülmesi farklı sorunlara neden olabileceğinden prosedürün uzmanlaşmış ve deneyimli doktorlar tarafından yapılması son derece önemlidir.

 

Klitoris estetiği genellikle günübirlik olarak uygulanan ve kısa süre içinde tamamlanan bir cerrahi işlem olarak tanımlanabilir. Uygulama öncesi hastaya lokal anestezi yapılır. Gerekli görülmesi halinde sedasyon yapılarak işlem sırasında hissedilebilecek ağrı ya da rahatsızlık hissi ortadan kaldırılabilir. Gerekli durumlarda hastanın ya da doktorun genel anestezi tercih etmesi söz konusu olabilir. Prosedür genellikle 1 saat içerisinde tamamlanır.

 

Klitoris estetiği genellikle genital bölgenin diğer alanlarıyla da ilişkilidir. Bu nedenle, genital bölgelerinde anatomik bozulma olan kişilerde klitoral estetik prosedürleri vajinal dudaklara yönelik estetik prosedürlerle de kombine edilebilir. Operasyon sırasında labioplasti olarak adlandırılan ve vajina dudaklarındaki sarkmaların giderildiği prosedürle birlikte klitoroplasti ya da klitoral başlık küçültmesi (redüksiyonu) prosedürleri de kombine edilerek gerçekleştirilebilir.

Klitoris Nedir?

Küçük dudakların (labium minör) üst birleşme kısmıyla klitoral başlık arasındaki küçük oval yapı klitoris olarak adlandırılır. Kadın genital bölgesindeki en duyarlı alanlardan biri olan klitorisin büyüklüğü ve görünümü kadından kadına farklılaşabilir. Klitorisin diğer bir özelliği dış cinsel organlar arasında yalnızca cinsel işleve sahip olan ve üreme işlevi olmayan tek organ olmasıdır.

 

Anatomik ve fizyolojik özellikleri açısından erkekteki penis muadili bir organ olan klitoris penise göre çok daha küçük bir yapıya sahiptir. Ayrıca üretranın klitorisin içerisinden geçmesi söz konusu değildir. Gövde ve baş (glans), klitorisi meydana getirir. Özellikle baş kısmı son derece duyarlıdır. Klitoris cinsel uyarılma sırasında genişleyip kabarır. Neredeyse büyük dudaklar arasında saklanmış olan klitorisin dışarı doğru 0.5 ila 1 cm’lik çıkıntısı vardır. Klitorisin iki yana da uzanan erektil dokunun toplam uzunluğu ise yaklaşık 20 cm civarındadır. Üzeri klitoris başlığıyla örtülü olup özellikle orgazm gelişmesinde klitoris başlığının klitorise sürtünmesi önemli rol oynar. Uyarılmaya bağlı olarak klitorisin çapı artar. 

 

Bu aşamada kadınlar pelvis içinde dolgunluk hissi, irritasyon ve boşalma gereksinimi duyar. Klitorisin gövdesi ve iki taraftaki uzantıları kanla dolup şiştiği gibi küçük dudaklar civarındaki basınçla meydana gelen hazdan sorumlu olur. Klitorisin gövdesindeki %10 ila %20 oranındaki büyüme erkeklerdeki sertleşmeye karşılık gelen bir durum olarak kabul edilir.

Klitoris Nerededir?

Yanlarında labial dudaklarla çevrili olan klitoris, küçük dudakların (labia minör) yukarıda birleştiği yere kadar uzanan ve büyük dudaklar (labia major) arasındaki yumuşak dokunun içerisinde kalan bir yapıdır. Klitorisin altında idrar çıkış deliği ve onun da altında ise vajina girişi bulunur. Büyük dudakların arasındaki konumundan dolayı pek gözle görülmemesine karşın klitoris cinsel uyarılma sırasında iyice kabarıp büyür.

 

Klitorisin dışarıdan görülebilmesi için küçük dudakların parmaklarla geriye doğru itilmesi gerekir. Klitorisin gövde kısmı yanlara doğru uzanan iki koldan oluşsa da vulvanın içine gömülü olan bu kollar dışarıdan bakılınca görülmez. Toplam uzunluğu yaklaşık 15-20 cm olan klitorisin yalnızca üst kısmı klitoris başlığı olarak adlandırılan bir yapıyla örtülü bulunmaktadır.

 

Ortalama büyüklüğü 3-7 cm (baş ve gövde kısmı ile birlikte) arasında değişen klitoriste yaklaşık 8000 adet kadar sinir lifi vardır. Bu lif yoğunluğu penis başındaki sinir liflerinin yaklaşık iki katına denk gelir. Klitoris büyüdükçe içerdiği sinir artsa da bu durum büyük klitorisin daha güçlü ve iyi bir orgazmı garantilediği şeklinde yorumlanmamalıdır.

Kliteromegali Nedir? Kliteromegali Nasıl Tedavi Edilir?

Kadın vücudunda cinsel uyarılma ve zevk noktası olarak bilinen klitoris normalde vajina dudakları arasında gizlenmiş durumdadır. Kliteromegali, kadın vücudunda klitorisin normal boyutlarına göre daha büyük olması durumudur.

 

Kliteromegali doğuştan olabileceği gibi hormon dengesizliklerinden de kaynaklanabilir. Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteronun yüksek olduğu durumlarda klıteromeğali görülebilir. Kadınlarda cinsel tatmini etkileyebilen ve öz güven eksikliğine neden olabilen kliteromegali tedavi edilebilen bir durumdur. 

 

Kliteromegali tedavisi için öncelikle altta yatan neden belirlenmelidir. Genellikle hormon dengesizliğinin düzeltilmesi etkili bir tedavi yöntemi olur.

 

Kliteromegali tedavisine yönelik olarak cerrahi prosedür uygulanması da gerekebilir. Cerrahi prosedürün amacı, klitorisi normal boyutuna indirmek ve şekillendirmektir. Klitoris dokusu düzenlenerek gerekli durumlarda fazla doku çıkarılır. Klitorisin normal boyutlarına getirilmesi estetik açıdan da hoş bir görünüm sağlayabilir. 

 

Hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilen kliteromegali operasyonu yani klitoropeksi, kadın orgazmında azalmaya neden olmaz. Anormal boyuttaki klitorisin estetik ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar. İleri yaşta ve büyük bir klitorise sahip olan kadınların aşırı sürtünme kaynaklı tahriş ve yaralanma gibi şikayetleri ortadan kaldırılarak yaşam konforunun artırılması mümkün olabilir. Tüm bu süreçlerde önemli olan alanında uzman ve deneyimli doktorlara başvurmak, uygulanan tedavi sürecinde ve sonrasında doktorun önerilerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir.

Klitoris Estetiği Fiyatları Nedir?

Klitoris estetiği fiyatları pek çok farklı faktöre bağlı olarak değişir. Bunun en önemli nedeni, klitoris estetiğinin hasta özelinde planlanması ve özelleştirilmesidir. Uygulanacak olan prosedürün kapsamı, anestezi türü, farklı prosedürlerle kombine edilip edilmediği, doktorun uzmanlığı ve kliniğin fiyat politikası gibi unsurlar klitoris estetiği fiyatları üzerinde doğrudan etkilidir.

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi: 09:00 – 18:00

Salı: 09:00 – 18:00

Çarşamba: 09:00 – 18:00

Perşembe: 09:00 – 18:00

Cuma: 09:00 – 18:00

Cumartesi: 09:00 – 18:00

Pazar: Kapalı

Müşteri Yorumlarımız

Nasrena Nurul
Nasrena Nurul
2023-12-22
A Heartfelt Gratitude to Meditravelist: Seamless Excellence in Every Step Hello, I’m from the UK, London specifically. I am compelled to express my deepest appreciation for the exceptional support and unparalleled service provided by Meditravelist Medical/Health Assistance Company throughout my surgical journey. From the moment I contemplated the surgery to my safe return to the UK, their commitment to my well-being was unwavering. Yasmina, with her expertise, guided me with a thorough and specialized answer during the online consultation, making my decision-making process incredibly informed. Emrah, the main coordinator, orchestrated every detail seamlessly—from accommodation arrangements to hospital visits. His genuine care extended beyond professional duties, ensuring my comfort and well-being at every turn. During my stay, Emrah went above and beyond by personally checking in on me daily, assisting me with post-surgery walks, and providing essential items without expecting anything in return. His dedication reflects the true essence of Meditravelist’s commitment to patient care. A special mention goes to Ilhan, an incredibly smart dentist, whose assistance in transportation to and from the hospital, as well as post-op check-ups, added an extra layer of reassurance. Meditravelist is not just a medical assistance company; it’s a beacon of excellence in patient care. My gratitude knows no bounds, and I wholeheartedly recommend their services to anyone seeking a seamless, supportive, and expertly curated medical experience. Thank you, Meditravelist, for turning a significant chapter in my life into a journey marked by professionalism, compassion, and genuine care.
DansstudioWB Lelystad
DansstudioWB Lelystad
2023-09-21
Hele goede begeleiding !! Op naar mn 2de operatie eind november
reenie xoxo
reenie xoxo
2023-06-19
Taken care of very well throughout, from airport to being greeted and helped by wonderful team throughout,any concerns wer answered at anytime, Very happy with procedure results,strongly recommend
santos vega
santos vega
2023-06-02
Im soo glad i came to see Dr.Eren Pera!! Im glad with his work an Im looking forward for my 2 appointment! I would definitely recommend him to anyone who is looking to get work done !!
Talimano T
Talimano T
2023-05-06
Saya membawa saudaraku untuk operasi sedok lemak dan tanam rambut di clinic ini. Sangat puas dengan pelayanannya. Komunikasi sangat baik, mereka sangat lancar bahasa inggris, sangat membantu dan fast respon juga. Dengan offer yg di bawah rata-rata pasar Turkey, tetapi kualitas dokter bintang lima.
Yassmina Kamr ezzaman
Yassmina Kamr ezzaman
2023-04-05
un service si charmant, des gens accueillants, une bonne ambiance et des médecins expérimentés Tu dis confiance, je dis meditravelist✋
Kayla Warner
Kayla Warner
2023-02-06
This was the best medical experience I have had in a very long time. Yasemin was my hands-on coordinator that guided me through my entire experience and ongoing communication with meditravelist. She was also available for any questions or concerns I had before I traveled to Turkey. She even greeted me once I arrived (11/25/22) to my own nice apartment (which they provided for me) and continued to guide me through the rest of the time I was there. She sent me my personalized handbook of who my doctor was and my doctor’s detailed medical background and experience in the field of cosmetic surgery which was extensive. I received a rhinoplasty and 360 liposuction done by Op. Dr. Feryal Yildiz Deger. I am completely happy about my surgery results. She gave me the surgery results that are exactly what I asked of and expected. The liposuction led to me having more of an hourglass figure. The entire hospital staff were kind, professional and very patient. I traveled to Turkey alone from the U.S so I was very grateful for this. I was also grateful that the hospital itself was very clean and modern. I received medical attention that most ppl in the U.S would think pertained to millionaire affordability. The hospital staff catered to my every need and came to me promptly after pressing my hospital room call button. I would definitely recommend meditravelist to those who are looking into getting cosmetic surgery.
Aslan Svärd
Aslan Svärd
2022-10-14
Sincerely thanks for a great service, friendly and professional support through all phases during our time in Istanbul. Yasemin, you are the best. I will add later with more info and pictures. As promised. More pictures from our amazing adventure with Yasemin and her team. Here you se my wife the day of surgery, 5 days later and 8 days later at her last check up at the surgeon Dr. Mehmet. Then it was my turn. Extensive dental treatment. Good to mention is that I suffer from extreme dental fear. But Best dental İstanbul took it out of me. 2,5 hours later in a very fancy environment I woke up with 9 new implants. Well done.