Loop Duodenal Switch Meditravelist
loop dupdenal switch

Loop Duodenal Switch (SADI-S = Sleeve Gastrektomi + Tek Anastomoz Duodeno-Ileal bypass), hem sleeve gastrektomi (tüp mide) hem de gastrik bypass ameliyatlarını birleştiren duodenal switch prosedürünün bir modifikasyonudur (BPD-DS).

İlk adım olarak, mide hacmini azaltmak için sleeve gastrektomi (tüp mide) yapılır ve daha sonra muz şeklinde kalan mide bölünmüş ince bağırsağın alt kısmına anastomozlaştırılır (ağızlaştırılır).

Böylece, mide hacmi kısıtlanır ve duodenum ile ince bağırsağın üst kısmı atlanır. Yeni oluşturulan ve kısaltılmış gastrointestinal sistem ile açlık hissi azalır ve bu prosedür daha az yemeye ve daha sonrasında da kilo vermeye neden olur.

Loop Duodenal Switch Nedir?

Obezite sorunu yaşayan ve belirli koşulları sağlayan hastaların midesinde ve ince bağırsaklarında cerrahi değişiklikler yapmak, tüketilen gıda miktarını sınırlandırıp gıdaların emilimini azaltarak hastanın kilo vermesini sağlamak için metabolik cerrahi ya da bariatrik cerrahisi olarak da bilinen obezite cerrahisinden faydalanılabilir.

loop duodenal

Hastalarda diyabet, hipertansiyon ve kolesterol-lipid yüksekliği sorunlarının bir arada görülmesi durumu metabolik sendrom olarak adlandırılır. Obezite cerrahisi ise bu sağlık sorunlarının giderilmesini sağladığından metabolik cerrahi olarak da adlandırılır.

 

Obezite cerrahisi prosedürleri; restriktif (gıda alımını kısıtlayıcı – mide küçültücü), malabsorbtif (gıda emilimini bozucu ve engelleyici – ince bağırsak değişiklikleri) ve mikst (her iki özelliği taşıyan) özellikte olabilir.

 

Loop duodenal switch olarak da adlandırılan duodenal switch ameliyatı, obezite sorununu tedavi etme amacıyla sıklıkla uygulanır. Loop duodenal switch ameliyatı sleeve gastrektomi ve gastrik bypass yöntemlerini birleştiren iki aşamalı bir cerrahi prosedürdür.

 

Uzun süredir uygulanmakta olan loop duodenal switch ameliyatı sonrası hastalar kısa süre içerisinde kilo kaybedebilir, diyabet ve hipertansiyon gibi mevcut sağlık problemlerinden kurtulabilir. Geniş kapsamlı bir kilo verme yöntemi olduğundan sıklıkla tercih edilen loop duodenal switch ameliyatı ile yüksek kalorili beslenme programı uygulayan hastalarda etkili sonuçlar alınabilir. Aynı zamanda kolesterol, diyabet ve hipertansiyon gibi sağlık sorunlarına yönelik fayda sağlanabilir.

 

Loop duodenal switch ameliyatı kapsamında mide bölgesinin yaklaşık %70’i kaybedilmesine ve hastanın mide kapasitesi azalmasına karşın, midenin normal fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Mide kapasitesinin belirli bir kısmını kaybeder, ancak eskiden olduğu gibi çalışmaya devam eder. Yüksek miktarda kilo vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilen loop duodenal switch ameliyatı sırasında, midenin fundus bölgesi çıkarılır. Bu sayede kişinin diyabet hastalığından kurtulması sağlanabilir.

 

Loop duodenal switch ameliyatının temelde biliopankreatik diversiyon yöntemine benzediği söylenebilse de, bu yöntemde daha büyük bir mide kesiti bırakılması söz konusudur. Midenin alt kısmı yerine, tüp mide ameliyatıyla benzerlik gösteren bir şekilde sol dış kısmı alınır. Tek başına gerçekleştirilen tüp mide ameliyatından diğer bir farklı ise çok daha geniş bir tüp mide prosedürü uygulanmasıdır.

 

Ameliyat kapsamında midenin alt kısmında yer alan ve tüketilen besinlerin bağırsaklara girişini düzenleyen kas yapısının işlevi devam eder. Kasın bittiği yerin yaklaşık 2 cm altından olacak şekilde onikiparmak bağırsağı mideden ayrılır ve yemek girişine kapatılır. İnce bağırsaklarda işaretleme işlemine geçilse de, biliopankreatik diversiyon ameliyatından farklı olarak son 50 cm yerine son 100 cm’lik kısım işaretlenir. Ortak kanal olarak da adlandırılan bu kısmın uzun tutulması nedeniyle, emilim sorunları biliopankreatik diversiyon ameliyatına göre daha az olur.

 

Mideyle bağlantı ise son 250 cm’lik bölümden yapılarak diğer ucun bağlantısı safra ve pankreas enzimlerinin yiyeceklerle buluşturulması istenen 100 cm’e bağlanır. Beslenme sorunları görülme riski biliopankreatik diversiyon yöntemine göre daha düşük olduğu gibi biliopankreatik diversiyon yönteminde yaklaşık 50 cm olan ortak kanal, duodenal switch ameliyatında ortalama 100 cm’dir. Mide ve ince bağırsak arasındaki bağlantı mideye doğrudan değil, korunan 2 cm’lik onikiparmak bağırsağına yapıldığından mide ülseri gelişmesi riski son derece azdır.

Loop Duodenal Switch Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Loop duodenal switch ameliyatı genel anestezi altında ve iki farklı adımda uygulanır. Ameliyatın ilk aşaması, tüp mide ameliyatının ilk aşamasıyla benzemekte olup midenin büyük bir kısmı çıkarılır. Hastanın gıda alımının kısıtlanması için ameliyatın ilk aşamasında mide ince bir tüp haline getirilir. Daha sonraki aşamada ise midenin çıkışındaki bir kas tabakası olan Pylor bölgesinin birkaç cm ilerisinde yer alan bağırsak kesilip mideden ayrılır. Kesilen bağırsak ince bağırsak ile ağızlaştırılarak bağırsağın uzunluğu kısaltılır. Böylece hasta tükettiği besinlerden daha az emilim ve yağ alır.

 

Duodenal switch ameliyatında her hasta özelinde mevcut duruma ve cerrahın tercihlerine göre farklı yöntemler tercih edilebilir. Bu yöntemlerden ilki olan açık cerrahinin tercih edilmesi halinde, ameliyat büyük bir kesi yapılarak gerçekleştirilir. Kesinin büyük olması, ameliyatın ardından bazı estetik kaygılara neden olabilir. Doktorlar duodenal switch ameliyatının genellikle laparoskopik yöntemle yani kapalı olarak yapılmasını tercih etmesine karşın, operasyon sırasında bir sorun yaşandığı takdirde açık cerrahi uygulanması söz konusu olabilir.

 

Kapalı ameliyat tekniği ile uygulanan laparoskopik duodenal switch ameliyatı, karın bölgesine minimal kesiler yapılarak gerçekleştirilir. Ameliyatı gerçekleştirmek için doktor 2 ve 3 boyutlu görüntülerden yardım alır.

 

Duodenal switch ameliyatı uygulanacak hastalarda açık ve kapalı cerrahi tekniklerinin yanı sıra robotik cerrahi de tercih edilebilir. Robotik cerrahi ile duodenal switch ameliyatı kapsamında hastanın karın bölgesinden giriş yapılır. Bu ameliyat mutlaka bu alanda uzman ve deneyimli bir ekip tarafından yapılmalıdır. Çünkü bir yandan ameliyat yapılırken diğer yandan görüntünün 16 kata kadar 3D olarak büyümesini sağlayan robotik cerrahi kamerası yardımıyla süreç izlenmelidir.

Loop Duodenal Switch Ameliyatı Sonrası

Duodenal switch ameliyatından sonra hastalar genellikle 1 ila 2 gün hastanede gözetim altında tutulur. Bu süre zarfından hastanın hareket etmesi ve sıvı tüketmesi önemlidir. Ameliyatı izleyen ilk günlerde hastaların yavaş yavaş yürüyüş yapması ve doktorun önerdiği ilaçları düzenli olarak kullanması önemlidir.

 

Ameliyat sonrası diyete uyum göstermek konusunda özenli olunmalıdır. İlk birkaç hafta sıvı gıdalar tercih edilmeli, daha sonra püre haline getirilen gıdalar ve yumuşak gıdalar tüketilmelidir.  Besin emilimi azalacağından vitamin ve mineral eksiklikleri yaşanabilir. Hasta bu nedenle besin takviyelerini almayı aksatmamalıdır.

 

Duodenal switch ameliyatından sonra kilo kaybını desteklemek ve vücut fonksiyonlarını düzenlemek için fiziksel aktivite çok önemlidir. Ancak erken dönemde ağır egzersizlerden uzak durulmalıdır. Bunun yerine yürüyüş, hafif egzersizler ve doktorun önerdiği fiziksel aktiviteler tercih edilmelidir.  Ameliyat sonrası iyileşme ve kilo kaybı sürecinin kontrol altına alınması için rutin doktor ziyaretleri aksatılmamalıdır.

 

Duodenal switch ameliyatından sonra hastalar hızlı bir kilo kaybı yaşayabilir. Bu süreçte özel bir diyet listesinin uygulanmasıyla sindirim sisteminin iyileşmesi ve yeni değişikliklere uyum sağlanması söz konusu olabilir.

Loop Duodenal Switch Ameliyatı Kimler için Uygun Değil?

Etkili sonuçlar sağlayan bir obezite cerrahisi prosedürü olan loop duodenal switch ameliyatı, vücudunda vitamin ve mineral eksiklikleri olan kişiler için uygun değildir. Kronik hastalıkları olan, karın bölgesinde ameliyat geçirmiş bulunan ve çeşitli bağırsak hastalıkları olan kişilerin duodenal switch ameliyatı görülmesi genellikle uygun olarak değerlendirilmez. 

 

Duodenal switch ameliyatına uygunluk kararı, yapılan değerlendirmelerin ardından hasta özelinde verilir. Bu nedenle, ameliyata engel olabilecek durumları bulunan kişiler de öncelikle doktorlarına danışmalı ve ameliyata uygunluk konusunda doktor kararını beklemelidir.

Loop Duodenal Switch Ameliyatı Sonrası Beslenme 

En etkili obezite cerrahisi prosedürlerinden biri olan duodenal switch ameliyatı, hastanın hedeflediği kilo kaybının kalıcılığını sağlamaktır. Emilimi azaltıcı etkiye sahip bir ameliyat olan duodenal switch ameliyatından sonra beslenme süreci 5 farklı adımda izlenir.

 

Berrak sıvı dönemi, kulp sıvılar dönemi, çorbalar dönemi, yumuşak katılar dönemi ve normal besinler dönemi olarak sıralanabilen bu adımların her birinin farklı uygulama süreleri vardır. Bu süreler her hasta özelinde değişiklik gösterebilir. 

 

Hastalar duodenal switch ameliyatından sonra sıkı bir beslenme programı uygulamaya başlar. Bu plana eksiksiz bir şekilde uyulması, ameliyatın başarısı açısından son derece önemlidir. Duodenal switch ameliyatı olan hastaların büyük bir kısmı ilk 9 ay içerisinde fazla kilolarının çoğunu verir ve günlük yaşantısını sürdürebilir.

Loop Duodenal Switch Ameliyatı Sonrası Takipler Nasıldır?

Loop duodenal switch ameliyatı sonrası vitamin ve minerallerin emilim oranı biliopankreatik diversiyon ameliyatına göre daha fazla olacaktır. Buna bağlı olarak vitamin ve mineral takviyesine duyulan ihtiyaç daha azdır. Hastalar genellikle 4 ila 5 gün hastanede kalır, daha sonra taburcu edilir. 

 

Loop duodenal switch ameliyatından sonra hastalar ilk olarak sıvı gıdaları tüketmeye başlar. Sonra kademeli olarak püreli gıdalara ve katı gıdalara geçer. Duodenal switch ameliyatından sonra midenin korunan kısmı büyük olduğundan beslenme süreci daha kolay gerçekleşir. 

 

Loop duodenal switch ameliyatı genellikle vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastalara uygulanmakta olup diyabet hastalarının kan şekeri kontrolüne de katkı sağlar. Ameliyatın ardından hastaların ömür boyu vitamin ve mineral takviyesine ihtiyaç duyması mümkündür. Özellikle demir, kalsiyum ve B12 oranlarının sürekli olarak takip edilmesi gerekir. Ameliyatın ardından hastaların düzenli olarak takip edilmemesi halinde beslenme problemleri ortaya çıkabilir. Bazı hastalarda duodenal switch ameliyatından sonra ishal, protein eksikliği, kötü kokulu gaz çıkarma ve safra kesesi taşı gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

 

Duodenal switch ameliyatından sonra kilo verme zaman çizelgesi kişi özelinde değişebilse de, genel bazı eğişimler olduğu gerçeği göz ardı edilemez. Duodenal switch ameliyatı olan hastalarda en hızlı kilo kaybı, ameliyatı izleyen ilk 3 ayda yaşanır. Hastalar bu süre zarfında normal şartlarda fazla kilolarının yaklaşık %30’unu kaybeder. Sonraki 3 ay içerisinde kilo kaybı daha yavaş olur. Ameliyattan sonraki 1 yıl içinde fazla kiloların %50 ila %75’i verilebilir. Ameliyattan 12 ila 18 ay sonra genellikle kilo kaybı zirve yapmakta olup fazla kilonun %75 ila %85’ine erişebilir.

 

Duodenal switch ameliyatının ciddi bir durum için ciddi bir müdahale olduğu söylenebilir. Ameliyat kapsamında sindirim sisteminin çalışma şeklinde etkileyici değişiklikler yapılması söz konusu olsa da, etkileyici sonuçları beraberinde getirir. Duodenal switch ameliyatının en önemli riski, beslenme yetersizliği gelişebilecek olmasıdır. Hasta ameliyat sonrası doktor tavsiyelerine düzenli olarak uyar ve rutin kontrollerini aksatmazsa, olası olumsuzlukların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması söz konusu olabilir. Duodenal switch ameliyatı sayesinde yaşanan etkili ve kalıcı kilo kaybı, obeziteye bağlı hastalıklara ilişkin risklerden de uzaklaşılabilir.

 

Duodenal switch ameliyatından sonra yaşam boyu vitamin ve mineral desteği kullanılması konusunda gereken özen gösterilmezse, bazı sorunlarla karşı karşıya kalınması mümkündür. Bunlar arasında demir ve B12 vitamini eksikliğinin neden olduğu anemi, D vitamini ve kalsiyum eksikliğinin neden olduğu kemik erimesi sayılabilir. Ayrıca yağ ve karbonhidrat kaynaklı enerji azalmasından kaynaklanan halsizlik ve aşırı yorgunluk gelişebilir. Tüm bu durumlar ameliyat sonrası gelişebilecek durumlar arasında yer almasına karşın; doktor tavsiyelerine uyulması, gerekli takviyelerin kullanılması ve rutin kontrollerin aksatılmaması sayesinde karşılaşılması olası risklerin minimize edilmesi söz konusu olabilecektir.

Loop Duodenal Switch Ameliyatı Fiyatı Nedir?

Loop duodenal switch ameliyatının fiyatı ameliyatı yapan cerrahın uzmanlığı ve deneyimi, ameliyatın yapılacağı kliniğin fiyat politikası, hastanın kaç gün hastanede yatacağı ve daha birçok farklı unsura bağlı olarak hasta özelinde belirlenir.

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi: 09:00 – 18:00

Salı: 09:00 – 18:00

Çarşamba: 09:00 – 18:00

Perşembe: 09:00 – 18:00

Cuma: 09:00 – 18:00

Cumartesi: 09:00 – 18:00

Pazar: Kapalı

Müşteri Yorumlarımız

Nasrena Nurul
Nasrena Nurul
2023-12-22
A Heartfelt Gratitude to Meditravelist: Seamless Excellence in Every Step Hello, I’m from the UK, London specifically. I am compelled to express my deepest appreciation for the exceptional support and unparalleled service provided by Meditravelist Medical/Health Assistance Company throughout my surgical journey. From the moment I contemplated the surgery to my safe return to the UK, their commitment to my well-being was unwavering. Yasmina, with her expertise, guided me with a thorough and specialized answer during the online consultation, making my decision-making process incredibly informed. Emrah, the main coordinator, orchestrated every detail seamlessly—from accommodation arrangements to hospital visits. His genuine care extended beyond professional duties, ensuring my comfort and well-being at every turn. During my stay, Emrah went above and beyond by personally checking in on me daily, assisting me with post-surgery walks, and providing essential items without expecting anything in return. His dedication reflects the true essence of Meditravelist’s commitment to patient care. A special mention goes to Ilhan, an incredibly smart dentist, whose assistance in transportation to and from the hospital, as well as post-op check-ups, added an extra layer of reassurance. Meditravelist is not just a medical assistance company; it’s a beacon of excellence in patient care. My gratitude knows no bounds, and I wholeheartedly recommend their services to anyone seeking a seamless, supportive, and expertly curated medical experience. Thank you, Meditravelist, for turning a significant chapter in my life into a journey marked by professionalism, compassion, and genuine care.
DansstudioWB Lelystad
DansstudioWB Lelystad
2023-09-21
Hele goede begeleiding !! Op naar mn 2de operatie eind november
reenie xoxo
reenie xoxo
2023-06-19
Taken care of very well throughout, from airport to being greeted and helped by wonderful team throughout,any concerns wer answered at anytime, Very happy with procedure results,strongly recommend
santos vega
santos vega
2023-06-02
Im soo glad i came to see Dr.Eren Pera!! Im glad with his work an Im looking forward for my 2 appointment! I would definitely recommend him to anyone who is looking to get work done !!
Talimano T
Talimano T
2023-05-06
Saya membawa saudaraku untuk operasi sedok lemak dan tanam rambut di clinic ini. Sangat puas dengan pelayanannya. Komunikasi sangat baik, mereka sangat lancar bahasa inggris, sangat membantu dan fast respon juga. Dengan offer yg di bawah rata-rata pasar Turkey, tetapi kualitas dokter bintang lima.
Yassmina Kamr ezzaman
Yassmina Kamr ezzaman
2023-04-05
un service si charmant, des gens accueillants, une bonne ambiance et des médecins expérimentés Tu dis confiance, je dis meditravelist✋
Kayla Warner
Kayla Warner
2023-02-06
This was the best medical experience I have had in a very long time. Yasemin was my hands-on coordinator that guided me through my entire experience and ongoing communication with meditravelist. She was also available for any questions or concerns I had before I traveled to Turkey. She even greeted me once I arrived (11/25/22) to my own nice apartment (which they provided for me) and continued to guide me through the rest of the time I was there. She sent me my personalized handbook of who my doctor was and my doctor’s detailed medical background and experience in the field of cosmetic surgery which was extensive. I received a rhinoplasty and 360 liposuction done by Op. Dr. Feryal Yildiz Deger. I am completely happy about my surgery results. She gave me the surgery results that are exactly what I asked of and expected. The liposuction led to me having more of an hourglass figure. The entire hospital staff were kind, professional and very patient. I traveled to Turkey alone from the U.S so I was very grateful for this. I was also grateful that the hospital itself was very clean and modern. I received medical attention that most ppl in the U.S would think pertained to millionaire affordability. The hospital staff catered to my every need and came to me promptly after pressing my hospital room call button. I would definitely recommend meditravelist to those who are looking into getting cosmetic surgery.
Aslan Svärd
Aslan Svärd
2022-10-14
Sincerely thanks for a great service, friendly and professional support through all phases during our time in Istanbul. Yasemin, you are the best. I will add later with more info and pictures. As promised. More pictures from our amazing adventure with Yasemin and her team. Here you se my wife the day of surgery, 5 days later and 8 days later at her last check up at the surgeon Dr. Mehmet. Then it was my turn. Extensive dental treatment. Good to mention is that I suffer from extreme dental fear. But Best dental İstanbul took it out of me. 2,5 hours later in a very fancy environment I woke up with 9 new implants. Well done.