Index

Günümüzde lazer göz cerrahisi teknikleri, yani LASIK (Lazer yardımlı in Situ Keratomileusis), LASEK (Lazer Epitelyal Keratomileusis) ve PRK (Fotorefraktif keratektomi) mükemmel hasta güvenliği kayıtları ve literatürde yayınlanmış önemli başarı oranları ile en popüler olanlardır. Aşağıdaki nedenlerden dolayı herkes lazer göz ameliyatı için uygun değildir: çok ince veya düzensiz şekilli kornealar, yüksek kırma kusuru, dengesiz görme problemleri, kuru gözler, 18 yaşın altında, hamilelik, dejeneratif bozukluklar ve önceki lazer göz cerrahisi komplikasyonları.

Ameliyatlar deneyimli ve yetenekli cerrahlar tarafından yapılırsa komplikasyonlar nadirdir. Gece sürüşü sırasında haleler ve parlamalar, kuru göz atakları, puslu görme ve görme keskinliğinin azalması bildirilmiştir. Ancak bu komplikasyonlar geçici görme bozuklukları ve rahatsızlıklardır. Genellikle 3-6 ay içinde kaybolurlar. Diğer komplikasyonlar flep komplikasyonu (ameliyat sırasında kaldırılabilir, ancak doğal bandaj kullanılarak değiştirilir), kuru gözler (geçicidir ve göz damlaları ile düzeltilir) ve dikkat çekici az düzeltme, aşırı düzeltme veya regresyon problemleridir (bazıları geçicidir ve diğerleri için hala gözlük veya kontakt lens kullanmak gerekebilir).

LASIK, yakın görüşlülük, uzak görüşlülük, astigmatizma ve presbiyopi gibi sık görülen görme problemlerini düzeltmek için göz üzerinde uygulanan en popüler refraktif cerrahi prosedürdür. Bu prosedür, hastanın görüşünü daha net ve keskin hale getirmeyi ve hastanın reçeteli gözlüklere ve / veya kontakt lenslere bağımlılığını azaltmayı amaçlamaktadır. Bu işlem ile cerrah tarafından mikrokeratom bıçağı veya femtosaniye lazer kullanılarak gözün ön yüzeyinde ultra ince koruyucu flep oluşturulur. İlk lazer ışınından sonra korneadaki kusurun yeniden şekillendirilmesi için ikinci bir lazer ışını uygulanır. Üçüncü bir adım olarak, cerrah hastanın korneasının koruyucu ultra ince flebini yavaşça geri katlayacaktır. LASIK için iyileşme süresi hızlıdır ve hasta hemen normal rutin hayatına döner. İyileşme doğal olarak saatler ve günler sürebilir. Hastanın görüşü genellikle 24 saat içinde iyileşir. Tedavi sonrası hasta hafif bir ağrı veya yara hisseder ancak cerrahın önerdiği ilaçlarla kolayca rahatlar. Hasta en az bir hafta boyunca gözünü ovmamalıdır.

i-LASIK, iDesign tarafından geliştirilmiştir. Bıçaksız lazer prosedürü olduğu için geleneksel LASIK tekniğine kıyasla daha güvenlidir ve daha kesin sonuçlara sahiptir. Mikrokeratom bıçağı yerine femtosaniye lazer kullanılır.

LASIK ve PRK tekniklerini bir araya getiren LASEK, LASIK ameliyatına uygun olmayan hastalar için tercih edilmektedir. Aslında PRK ameliyatına çok benzer. İki yöntem arasındaki farklar açık değildir. LASEK korneada flep oluşturma ve komplikasyonları yeniden bağlamaktan kaçınır. Ayrıca LASIK’ten daha az sıklıkla göz kuruluğuna neden olur. LASEK cerrahisinde, oluşturulan flep LASIK ameliyatından oldukça incedir. LASEK ayrıca iDesign tarafından da geliştirilebilir.

LASEK cerrahisinin bazı dezavantajları vardır:

  • LASIK ameliyatından daha uzun görme iyileşme süresine sahiptir, ancak PRK göz cerrahisine benzer.
  • LASIK ameliyatından daha fazla ağrı ve rahatsızlığa neden olur, ancak PRK ameliyatından daha az ağrıya neden olur.
  • LASEK ameliyatı olan hastaların tedavi edilen bölgenin korunması için bandajlı kontakt lens takmaları gerekir, ancak bu LASIK ameliyatı olan hastalar için gerekli değildir.

iDesign, gözün son derece ayrıntılı bir 3D haritasını oluşturan ve tedaviyi geliştiren yenilikçi bir sistemdir. Bu teknoloji 1.200’den fazla mikroskobik göz kusurunu tespit eder. Bu nedenle, bir iDesign haritası parmak izleri gibi herkes için benzersizdir. Bu teknoloji ile cerrah, tedaviyi gözlük ve/veya kontakt lensler için standart reçeteden 25 kat daha doğru bir şekilde belirler.

PRK, cerrahın kornea epitelini kolayca çıkarmasını sağlayan, alkol kullanılarak yapılan bir keratektomi yöntemidir. Geleneksel PRK yönteminin aksine, dokunmasız veya temassız lazer cerrahisi olarak da bilinen transPRK (transepitelyal PRK), kornea epiteli ve stromanın tek adımda çıkarılması olan temassız işleme dayalı iyi kontrol edilen excimer lazer ile kırma kusurlarını düzeltir.

ÜCRETSİZ TIBBİ DEĞERLENDİRME

Working Hours