Hastalarımız için alınan COVID-19 önlemleri

COVID-I9 precautions taken for our patients

Corona virus microbeCOVID-19 önlemleri günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve bu tehlike ile birlikte yaşamak artık hayatımızın en önemli parçası oldu. Hastalarımızın sağlığını önemsiyoruz ve aşağıdaki önlemleri sizin için alıyoruz. Önceliğimiz, hastalarımızın hayatını ve sağlığını COVID-19 salgınına karşı epidemiyolojik olarak korumaktır. Gözetimimiz altında olduğu sürece, tedavinin her aşamasında hastalarımızın kişisel hijyenine önem veriyoruz.

Aşağıdaki hususları gözlemliyoruz:

  • Ellerinizi sabunla yıkama veya alkol bazlı dezenfektanlar kullanma hassasiyetiniz
  • Kapalı ve kalabalık ortamlarda, toplu taşıma araçlarının kullanımı sırasında (özellikle tedaviniz dışında kontrol edemediğimiz boş zamanlarınızda) öksürük görgü kurallarına bağlılık, gereksiz yüz yüze temastan kaçınma ve ağzı ve burnu örten maske kullanımına uyma hassasiyetiniz
  • Virüs enfeksiyonunu ve daha fazla yayılmasını önlemek için ciddi derecede önemli olan tedaviniz sırasında 1,5 metrelik güvenli bir mesafe sağlama hassasiyetiniz

Tüm bunları sağlığınıza verdiğimiz özen nedeniyle yapıyoruz.

Anlaşmalı hastanelerimizde ve konaklama tesislerimizde kişisel kullanıma uygun el ve yüzey dezenfektanlarının, antiviral (virüsleri öldüren) yüzey dezenfektanlarının ve temizlik maddelerinin sürekli bulunabilirliği ve sağlanması konusunda özel bir özen gösteriyoruz.

Kapalı alanlarda potansiyel patojen konsantrasyonunu azaltmak için sürekli veya düzenli doğal havalandırmaya özel önem veriyoruz.

Anlaşmalı hastane ve otellerimizden şunları talep ediyoruz ve talep ettiklerimizin de takipçisi oluyoruz:

  • Pencereler açılabiliyorsa, aynı anda mümkün olduğunca sık sık doğal havalandırma yapılmasını,
  • Taze hava beslemesi için uygun olmayan ortamlarda HVAC cihazları (örn. Split klima üniteleri, fan-coil üniteleri ve mobil hava temizleyicileri) sadece iç havayı dolaştırdığı için sağlıklı olabilsin diye olanaklara göre yalnızca dışarıdan yoğun hava beslemesi ile kullanılmasına izin verilmesini,
  • Split klimalar odanın alt yarısında büyük hava akışına neden olmayacak şekilde ayarlanmasını (hastalarımızın da cihazın ayarları ile oynamamasını tavsiye ediyoruz),
  • Cihazların ısı ve toz filtre ünitelerinin sıklıkla antiviral ajanla dezenfekte edilmesini,
  • Değiştirilebilir filtrelerin de bu özel durumdan dolayı tavsiye edilen süreden önce ve daha sık değiştirilmesini.

Anlaşmalı hastane ve konaklama yerlerimizdeki dinlenme alanlarında ve ortak alanlarda (hem içeride hem de dışarıda) bulaşma riskini azaltmak için sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde oturma düzenlerinin ayarlanmasına özen gösteriyoruz.

Anlaşmalı hastane ve konaklama yerlerinde ortak alanların daha fazla temizlenmesinin ve dezenfeksiyonun yapılmasını istiyor ve takip ediyoruz. Ortak alanlarda antiviral el dezenfektanlarının yeterince doldurulmasının ve boş kalmaması için gerekli takiplerinin düzenli olarak yapılmasını sağlıyoruz.

Bizden sağlık hizmeti almayı planlayan hastalarımızı özenle değerlendiriyoruz. COVID-19 açısından riskli bulduğumuz hastaların tedavilerini şu an için kabul edemiyoruz. COVID-19 riskleri nedeniyle sınırlı hasta ile çalışıyoruz ve bu açıdan da hastalarımızın sıkı sıkı takiplerini yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de butik tarzda bir çalışma yapıyoruz.

Ayrıca korona fobi ve diğer psikolojik danışmanlık hizmetleri hastalarımızın talebi doğrultusunda şirketimizin kurucusu Prof. Celale Tangül Özcan (Psikoterapist, aile danışmanı ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde akademisyen) tarafından sağlanmaktadır.

Prof. Dr. Ayhan ÖZCAN
Patoloji uzmanı
Meditravelist Baş Editörü

Güncel blog yazıları

Ücretsiz Medikal Değerlendirme

error: Content is protected !!