Gastrik Balon (İntragastik Balon sistemi)

Intragastric Balloon title image

Gastrik Balon ya da Mide Balonu, mideye serum fizyolojik ile dolu silikon balonun yerleştirilmesi ile karakterize cerrahi olmayan yeni bir tür kilo verme prosedürüdür.

Böylece, tüketilecek yiyecek miktarı diğer kilo verme prosedürlerinde olduğu gibi kısıtlanmış olur.

Bu prosedür, invaziv olmayıp kalıcı değildir ve cerrahi kesi gerektirmez.

Güncel blog yazıları

Ücretsiz Medikal Değerlendirme

error: Content is protected !!