Embriyo Transferi

Embryotransfer image

Embriyo transferi, IVF sırasında embriyo yüklü bir kateter vasıtasıyla in vitro döllenmiş embriyonun uterus boşluğuna aktarılması ile karakterize basit bir prosedürdür.

Transfer embriyogenezin 2-8 hücre aşamasında gerçekleştirilir.

Embriyo herhangi bir zamanda (yumurta alındıktan 1-6 gün sonra), ancak genellikle 2-4 gün arasında transfer edilebilir.

Embryotransfer shematic image

 

Güncel blog yazıları

Ücretsiz Medikal Değerlendirme

error: Content is protected !!