Doğrudan Saç Ekimi (DHI)

Hair Transplantation DHI title image

DHI (Doğrudan Saç Ekimi) yöntemi ile donör bölgeden alınan saç kökleri, mikromotor ve içi boş bir iğneden oluşan kalem benzeri bir cihaz olan DHI patentli bir aletle alıcı inceltme alanında açılan mikro kanallara tek tek doğrudan ekilir. DHI ekibinin deneyimi, saç ekiminin başarısı için çok önemlidir.

DHI yöntemi FUE yöntemine benzemekle birlikte birçok avantaj ve dezavantaja sahiptir:

  1. Alınan saç kökleri hemen alıcı bölgeye ekilir ve bu nedenle sadece çok kısa bir süre için vücut dışında kalırlar.
  2. İnceltme bölgesinde saç telleri arasına kolayca ekilir.
  3. DHI yöntemi ile ekilen saçlar ömür boyu uzamaya devam eder ve ekilen bölgeden dökülmez.
  1. DHI yöntemi FUE yönteminden daha uzun sürer.
  2. DHI yöntemi daha pahalıdır.

Tedavi ve İyileşme Süreci

Güncel blog yazıları

Ücretsiz Medikal Değerlendirme

error: Content is protected !!